Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

 

Matrikářka: Eva Faustová

tel: 415696331

e-mail: obec@hrivice.cz

 

Seznam obcí spadajících do matričního obvodu Hřivice:

Hřivice - Markvarec - Touchovice - Domoušice - Solopysky -

Jimlín - Zeměchy - Opočno - Pnětluky - Konětopy -

Hořany - Senkov - Zbrašín - Kocanda

 

Svatební obřady

tiskopisy ke stažení:

Dotazník k uzavření manželství

Příloha k Dotazníku k uzavření manželství

Žádost o povolení uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě

 

Správní poplatky na úseku matrik:

Stejnopis matričního dokladu               100 Kč

Ověření pravosti podpisu /legalizace/    30 Kč za jeden podpis

Ověření fotokopie /vidimace/                 30 Kč za každou započ.stranu

Nahlédnutí do matr.knihy                       50 Kč za jeden konkrétní zápis

                                                              200 Kč za každou i započatou hodinu,po kterou

                                                                žadatel v matiční knize vyhledává - pátrá

 

Pořízení fotokopie z matr.knihy             20 Kč za první stranu, za každou

                                                               další stranu 5 Kč

Povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo

úředně určené místo                         1000 Kč

Vysvědčení o právn.způsobilosti

k uzavření manželství v cizině            500 Kč

Uzavření manželství-pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt

na území ČR                                     2000 Kč

Povolení změny příjmení

(hanlivé,směšné,cizojazyčné)             100 Kč

Povolení změny příjmení

v ostatních případech                        1000 Kč

 

Ostatní správní poplatky:

Přihlášení k trvalému pobytu                50 Kč

Podání návrhu na zrušení údaje

o místu trvalého pobytu                      100 Kč

Výpis z Rejstříku trestů                       100 Kč

Výpis z Bod.hodnocení řidičů              100 Kč

výpis z Katastru nemovitostí               100 Kč za první stranu, každá

                                                            další strana 50 Kč

výpis z OR a ŽR                                  100 Kč za první stranu, každá

                                                             další strana 50 Kč