Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SOKOL Touchovice

Tělocvičná jednota SOKOL byla založena jako pobočka jednoty hřivické dne 21.dubna1919. Členů se přihlásilo 61, z toho 37 mužů a 24 žen.

Samostatnou jednotou byla uznána župou dne 7.dubna 1921. Na veřejnosti poprvé vystoupila jednota na domácím veřejném cvičení jednoty zeměšské na Nových Hradech.

„ Zúčastnilo se 11 bratří v krojích, z nichž 6 cvičilo.“ Jednota pořádala nejen tělocvičná vystoupení, ale i divadelní vystoupení, akademie, taneční zábavy a zúčastňovala se společných oslav v obci.

 společná fotka

Společná fotka 2

Při parcelaci velkostatku bylo jednotě přiděleno pole o výměře 56 arů za 7.000,- Kč, které bylo upraveno jako sokolské cvičiště.

Dále byl v hostinci čp.61 dne 5.října 1924 otevřen sokolský biograf, kde se hrálo „vždy v neděli a ve svátek“. Správcem biografu byl až do roku 1948 pan Antonín Švestka (též velitel hasičů). V tomto roce bylo 11 členů vyloučeno a dalších 11 členů nesmělo být „pro nerozhodnost k lidově demokratickému zřízení“ voleno do funkcí ve vedení jednoty.

Tělocvičná jednota pořádala také tradiční poutě, které byly zvláště v letech 1950 až 1954 velmi úspěšné, protože zde vystupovala kmochova kapela z Kolína. Od roku 1956 byly poutě pořádány společně s hasiči a hrály zde již jen kapely z blízkého okolí.

#

#

Činnost Sokola v následujících letech byla minimální než přišel nový impuls v r.1972, kdy byla obnovena tělocvičná činnost tentokráte již pod hlavičkou ČSTV. V místní ubytovně pro česáče chmele ženy nacvičovaly na spartakiádu a pravidelně chodily cvičit i děti. Tělovýchovná jednota pracovala až do 80. let, kdy opět její činnost postupně utichala. K tomu pomohlo také opakované zatopení letního cvičiště. Poprvé to bylo 6. května 1978, dále 21.července 1980 a nakonec v noci z 9. na 10. srpna 1981. Cvičiště bylo od té doby zanedbáno, zaneseno bahnem a nevyužívalo se.

#

#

Naposledy se podařilo vzkřísit tělovýchovu v roce 1996, tentokráte již jako občanské sdružení (sdružené v ČSTV), jehož hlavním cílem je navrátit cvičiště k užívání všem občanům obce.Počet členů se pohybuje v současné době kolem 30, z nichž je třetina dětí.
#

#

 

(OÚ Hřivice děkuje za přípravu tohoto materiálu P.Hajmovi z Touchovic, prameny – vzpomínky pamětníků, Pamětní kniha Obce Touchovice)