Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Touchovice

SDH Touchovice - historie

Prvním významným datem v historii sboru byl 15.březen 1893. Tehdy se obecní zastupitelstvo obce Touchovice jednohlasně usneslo na zakoupení moderní čtyřkolové stříkačky v ceně cca 600 zl. od firmy R.A.Smekal na Smíchově. Poté s pan starosta J.Richtr s okresním hasičským dozorcem panem Antonínem Lukášem vydali na cestu do Prahy k výběru stroje. Ten byl zakoupen za cenu 685 zl. a dne 23.dubna 1893 slavnostně přivezen z lounského nádraží.

Po zakoupení stříkačky zbývalo již jen jediné, založit sbor dobrovolných hasičů. 7.května 1893 byly podány c.k. místodržitelství v Praze stanovy ke schválení, to se stalo 1.července. A tak se mohla dne 23.července 1893 konat slavnostní ustavující valná hromada.

Připomeňme si alespoň složení prvního výboru : předsedou byl zvolen p.J.Škarda, st.místopředsedou p.Fl.Pergner, dalšími členy výbor pp.Jos.Švestka, Jos. Kučera.,Ant.Kudrna, Václ.Soukup a Fr.Oulický. Velitelem se stal p.J.Richtr, podvelitelem p.Jul.Rokos a četařem.Ant.Soukup. Tak se začala psát historie hasičů v Touchovicích.

 

Na osudech sboru se dále odrážely dobové reálie, poměry v obci i změny režimu. Střídala se období bohatá na činnost s obdobími, kdy se stopa hasičů téměř v historii obce ztrácí. Vždy se však podařilo udržet kontinuitu a sbor nikdy nezanikl.

 

Po technické stránce nahradil původní stříkačku v padesátých letech německý trofejní automobil AUDI. Pak dostal sbor požární vůz T 805 s kompletní výbavou, který sloužil až do konce let osmdesátých. Od té doby do dneška slouží hasičům vůz AVIA A 31.

Výbornými výsledky, v průběhu celé historie, se mohou hasiči pochlubit i v hasičském sportu. Soutěží se v současnosti zúčastňují nejen muži, ale i družstvo žen a dětí.OHNI ZMAR, HASIČŮM ZDAR !!

(OÚ Hřivice děkuje za přípravu tohoto materiálu P.Hajmovi z Touchovic, čerpáno z publikace ke 110.výročí založení SDH Touchovice sepsané p.Vl. Holcrem)